Alemite

De naam Alemite

De naam Alemite is afkomstig van Tom, initiatiefnemer/oprichter/creatieve geest van de vereniging. Hij koos voor deze naam aangezien hij verwachtte dat er voornamelijk Harley-Davidson en Indian rijders lid zouden worden. Hij koos voor een gemeenschappelijk onafhankelijk symbool: de Alemite smeernippel, die op beide merken Amerikaanse motoren de zaak draaiende houdt. En aangezien een dergelijk kleinood er tevens voor zorgt dat alles gesmeerd loopt, een naam die dus juist gekozen is voor een goed lopende organisatie als de onze.

 

Ontstaan

In 1996 is Alemite opgericht door Tom, Willem en Chris. Binnen de Harley-Davidson Club Twente was een groot aantal old-timer rijders, die er behoefte aan had om evenementen op klassieker gebied te organiseren. Aangezien velen van hen de ‘Oldtimers’uit Rijswijk regelmatig op hun treffen bezochten, werd deze club het voorbeeld: Amerikaanse oldtimer motoren van vóór 1966 en alle Servi-cars.
Mogelijke belangstellenden werden aangeschreven om de openingsvergadering te bezoeken, met als resultaat de oprichting van Amerikaanse Oldtimer Club Twente – Alemite.

 

Wat is Alemite

Alemite is een club voor berijders (en niet alleen bezitters) van een U.S.A. classic-bike van vóór 1966. Half serieus wordt de introductiedatum van de elektrische starter bij H-D als reden van het criterium 1966 opgegeven: echte motorrijders trappen hun fiets aan! Bovendien vinden we dat je tijdens activiteiten je neus moet laten zien, want we vinden het leuk om met elkaar op pad te zijn.
Maandelijks is er een clubavond, waarbij de gezelligheid voorop staat, maar waar tevens kort vergaderd wordt; uitwisselen van informatie en de laatste stand van zaken staan hierbij centraal.

 

Wat doet Alemite

De bedoeling (en dat lukt meestal ook) is dat er per seizoen een aantal activiteiten zijn. De openingsrit, een clubweekend waarbij we met elkaar op pad gaan, een treffen waarbij collega-rijders worden uitgenodigd en een sluitingsrit met een daaraan gekoppelde feestavond zijn vaste items.
Daarnaast gaan we zomers regelmatig op zondag ‘uit rijden’, naar een evenement of zomaar een rit. De zomeravonden die het toelaten en die op de derde dinsdag in de maand vallen worden gebruikt om te rijden i.p.v. de gebruikelijke clubavond. In de pauze worden dan alsnog noodzakelijke agendapunten besproken.
Hiernaast zijn er clubleden die gezamenlijk beurzen bezoeken en elkaar helpen met onderdelenvoorziening of restauratie/reparatie.

 

Wie kan lid worden?

Je kan lid worden door je af te vragen of het je leuk lijkt met gelijkgestemden op te trekken door samen te rijden, te kletsen over oud ijzer en je jaarlijks in te zetten voor ons treffen in september, waarbij je overigens zelf ook een leuk weekend hebt.
Als je dan ook nog denkt dat de rest je aardig vindt (strikte voorwaarde), bezoek dan op de 3e dinsdag van de maand vanaf 20.00 uur, zomers de derde zondag vanaf 10.30 uur onze club bijeenkomst (informatie via e-mail willemenmarion@home.nl of via het Contact formulier).
Vanaf 20.00/10.30 uur vind je hier altijd een groot deel van de leden. We zijn dan te gast op camping De Notenwei, bij Gerrit en Willemien Brunnekreef, Zeendamsweg 1, 7468RX Enter, tel. 06 55 13 8 453.
De contributie bedraagt €30,- en die gebruiken we o.a voor de nieuwjaarsreceptie, de koffie met gebak tijdens de toerritten en de entree inclusief de ontbijten en de maaltijd op de vrijdagavond van het septembertreffen.
Lijkt je dit alles wat, dan is het misschien wat om in een kleine, hechte club mee te draaien.

 

Ons jaarlijkse treffen

In het eerste hele weekend van september organiseren wij elk jaar een treffen voor berijders van soortgelijke motoren, zoals wij die zelf berijden.
Vanaf vrijdagmiddag 12.00 uur ben je welkom op de boerderij Zanderink in Beuningen (bij de Lutte), waar wij een speciale locatie hebben gecreëerd: een entourage in de stijl van het wilde westen. Cowboys, Indianen en Amerikaans ijzer zorgen voor een gezellig tafereel. De entreeprijs voor het hele weekend is inclusief de warme maaltijd op vrijdagavond, de twee ontbijten en het kamperen, de consumptie tijdens de rondrit alsmede de originele herinnering aan ons weekend.
Aangezien wij erop uit zijn jou (maar ook onszelf) een gezellig weekend te bezorgen, zul je redelijke prijzen voor consumpties, barbecue e.d. tegenkomen. Ook ons pannenkoekenbuffet is al jaren een attractie.
Dat wij in de afgelopen jaren een zeer geslaagd treffen hebben kunnen organiseren, waarbij het aantal vaste bezoekers groeit, bewijzen de enthousiaste gasten die bij vertrek roepen: ‘Tot volgend jaar’.

 

Samenstelling bestuur

Willem Berghorst - Laurens Koopman - Tom Nijmeijer

 

Lidmaatschap

De contributie bedraagt 30 euro per jaar.

Bank: Regiobank
rek.nr.: NL87 RBRB 0851 4909 48
t.n.v. Penningmeester Alemite-motoren

 

Het bestuur anno 2001. Krantenartikel ter gelegenheid van de 5e Alemite Rally in 2001.

 

In 2016 hebben wij ons 20 jarig jubileum van Alemite-motoren gevierd!

felicitatie
klik voor vergroten

Zie ook de fotoreportage van ons 20e Alemite Treffen.

 

Disclaimer

De motorclub Alemite aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op haar website. Alemite behoudt zich dan ook het recht voor tekst en vorm van door derden aangeboden informatie naar redelijkheid en billijkheid te wijzigingen. Indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie strijdig is met de belangen van internetgebruikers in zijn algemeenheid en die van de motorclub Alemite in het bijzonder, behoudt Alemite zich het recht voor dergelijke strijdige informatie zonder opgave van redenen te weigeren en/of te verwijderen van haar systemen. Alemite is niet aansprakelijk voor welke directe of indirecte schade hoe dan ook ontstaan, hetgeen verlies van data, gegevens of derving van inkomsten tot gevolg heeft, door gebruik van informatie welke op de website van Alemite beschikbaar is. De informatie op de pagina's van Alemite behoort toe aan Alemite en mag dus NIET zonder uitdrukkelijke toestemming van Alemite gebruikt worden.
Alle logo's en trademarks zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Geschreven teksten zijn eigendom van hun schrijvers, de rest is © Alemite.nl
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het bestuur van Alemite.

harleylogo